Alıcı Gücü (Buyer Power)

Bir veya birden fazla alıcının, söz konusu alım pazarındaki ekonomik güçlerine bağlı olarak satıcılardan uygun koşullarda ürün tedarik edebilme kabiliyetleridir. Güçlü alıcılar güçlü satıcıların fiyatlama politikalarını disipline edebileceği ve böylece ilgili piyasada bir güçler dengesi yaratabileceği için, alıcı gücü, rekabet analizinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, alıcı gücü mutlaka pozitif bir etki yaratmayabilir. Örneğin, güçlü bir alıcının zayıf satıcılarla karşı karşıya olduğu bir durumda, sonuç, alıcının güçlü olmadığı duruma nazaran daha kötü olabilir.
(Bkz. Dengeleyici Karşı Güç (Countervailing Power) – KOMİSYON (2002) – 17.8.2011 tarih ve 11-45/1044-357 sayılı, 26.6.2013 tarih ve 13-40/513-223 sayılı ve 13.8.2013 tarih ve 13- 47/635-274 sayılı Rekabet Kurulu kararları)