Altın Hisse (Golden Share)

Şirketlerde karar mekanizmasında belirleyici durumda bulunan ve genellikle miktarı az, ancak sahip olduğu yetki nedeniyle son derece değerli ve imtiyazlı hissedir. Altın hisse, sahibine şirketin stratejik kararlarında veto hakkı tanımaktadır. Stratejik önemi olan kuruluşların özelleştirilmeleri halinde ulusal güvenliğinin sağlanması ve kamu çıkarlarının korunması gibi amaçlarla devleti temsil eden ortaklar altın hisse sahibi olabilmektedir.
(Bkz. 21.7.2005 tarih ve 05-48/681-175 sayılı Rekabet Kurulu kararı)