Araverme

TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.