Artan Fiyatlar ve Maliyetler (Incremental Prices and Costs)

Her bir birimlik fiyat ve maliyet artışı karşısında, potansiyel rakiplerin piyasaya girip girmeme konusundaki kararını incelemek için kullanılan yöntemlerden biri “artan oranlı fiyatlar ve maliyetler testi”dir. Daha çok yıkıcı fiyat dosyalarında kullanılan bir testtir.
(Bkz. BERNHEIM (2007))