Avrupa Rekabet Ağı (European Competition Network (ECN))

AB üyesi 27 devletin rekabet otoritesi ile Komisyon Rekabet Genel Müdürlüğü’nün üyesi olduğu işbirliği ağıdır. Avrupa Rekabet Ağı, 1 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren modernizasyon paketinin bir parçası olarak hayata geçirilen yerinden yönetimci yaklaşım çerçevesinde, Avrupa Birliği rekabet kurallarının (özel olarak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 101. ve 102. maddelerinin) uygulanmasında, Avrupa Komisyonu’nun yanı sıra üye ülke otoritelerinin de yetkilendirilmesi sonucunda, uygulamada olası aksaklıkları önlemek ve uygulamanın tutarlı ve etkili kılınmasını temin etmek üzere kurulmuştur. Avrupa Rekabet Ağı, Avrupa Komisyonu ve üye ülke rekabet kurumlarının hem uygulamada işbirliği, hem de görüş alış verişi yapmalarına imkân veren etkili ve dinamik bir platformdur.
(Bkz. http://ec.europa.eu/competition/ecn/more_details.html)