ayrıştırma (de-integration)

Birleştirilmiş bir veritabanından tek tek ya da grupların konu veya özelliğinin tanımlanması.
Endüstride daha fazla rekabeti sağlayabilmek için üretim, dağıtım ve hizmetin çeşitli bileşenlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Ayrıştırma, aynı piyasadaki teşebbüsler arasında ayrımcılık yapılmasını ve farklı piyasadaki teşebbüsler arasındaki çapraz sübvansiyonu engellemesi nedeniyle endüstride rekabetin sağlanması açısından önem taşımaktadır.
(Bkz. KOMİSYON (2002) – BÜLBÜL (2007), s. 21)