Başkanvekili

TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöneten Başkanlık Divanı üyesidir. 4 başkanvekili bulunmaktadır ve başkanvekillerinin hangi birleşimleri yöneteceklerine Başkan karar verir.