Bayi (Dealer)

Bir ürünü sağlayıcıdan alıp ara ya da nihai tüketicilere toptan veya perakende olarak ulaştıran aracıları ifade etmektedir.