Bir Ülkenin Milli Hukuk Kurallarının Ülke Dışında Uygulanması (Extraterritoriality)

Bkz. Etki Doktrini (Effect Doctrine)