ÇEVRE KALİTE HEDEFİ (Environmental quality objectiv) EQO

Çevrenin belirli bir boyutu için amaçlanan kalite düzeyinin ortaya konması. Bu düzey ulaşılır olmayabilir ve nicelik olarak ifade edilebilir.