ÇEVRESEL ETKİ DEGERLENDİRMESİ (Environ­mental impact assessmen) EIA

Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli yada geçici potansiyel etkilerinin, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri de içine alacak biçimde analizi ve değerlendirilmesi.