Dışlayıcı Anlaşmalar (Exclusionary Agreements)

Rakiplerin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalardır.