Fiyat Dışı Yıkıcı Rekabet (Non-Price Predation)

Rakiplerin maliyetlerini yükseltmeyi içeren bir çeşit stratejik davranıştır. Potansiyel olarak daha az maliyetlidir ve bu nedenle, örneğin, yıkıcı fiyatlandırmadan daha kârlıdır. Tipik yöntemler arasında, bir rakibe dezavantaj yaratmak amacıyla idari veya hukuki süreçlerin kullanılması yer alır. Bir teşebbüs, az bir maliyetle, rakipleri önemli ölçüde dava maliyetleri veya idari maliyetler üstlenmeye zorlayabilir.
(Bkz. CARLTON ve PERLOFF (2004))