Fiyat Korelasyonu (Price Correlation)

İki fiyat serisinin zaman içerisinde birlikte hareket etme derecesini gösteren bir ölçümdür. Değeri -1 ile 1 arasındadır. Korelasyonun 1’e yaklaşması, fiyatların birlikte hareket ettiğine, aynı yönde değiştiğine dair bir işaret niteliğindedir. Bununla birlikte, incelemede dikkate alınmayan başka unsurların her iki fiyattaki değişimi ortak şekilde etkilemesi de söz konusudur. Bu sebeple, korelasyon analizi bu iki fiyat arasındaki bir neden-sonuç ilişkisini göstermez. Bu bakımdan, ilgili pazarın belirlenmesi analizlerinde veya fiyat kartelinin incelenmesine yönelik analizlerde, sadece, ilk aşamada bir bilgi ve gözlem sağlamaktadır.
(Bkz. MOTTA (2007), s. 107 - ICN (2013), s. 54)