göz demiri (bower anchor)

Bir gemide sancak, iskele başomuzluklarda bulunan, geminin ana demirleri.
Bir tarafında iki demir bulunan demirlerden pruvaya yakın olan ve ocaklık demirinin ilerisinde bulunan ve ocaklık demiri ile aynı evsafta olan demir. Gemiler demirlerken daima göz demirlerini kullanırlar.