hedefe (azimuth sight vane)

Pusula üzerine konularak kerteriz açısını almaya yarayan bir seyir aleti.