İdare Amiri

TBMM Kampusu içerisinde düzeni ve güvenliği sağlamak, Meclis'e girişte kolaylık sağlayan özel giriş kartlarını vermek, Meclis'e gelen gıda tekstil, elektronik gibi malzemelerin dağıtımı veya anket ve araştırmalar için izin vermekle görevli Başkanlık Divanı üyesidir.