Karar

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi, yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir.
Bir kontrol akışının iki ya da daha fazla alternatif rotasının olduğu program noktası. Ayrı iki ya da daha fazla dala sahip nokta.