KARBOKSİHEMOGLOBİN (Carboxyhaemoglobi) COHB

Kanda oksijen taşıyan hemoglobin pigmentinin karbon monoksit ile birleştiğinde oluşturduğu bileşik. Bu madde, oksijen taşınımını engelleyip, ölüme yol açar.