Salt çoğunluk

Belirli bir sayının yarısından fazla olan çoğunluktur. TBMM'nin üye tamsayısının salt çoğunluğu 276'dır.