AFAD Biyolojik Terimler Sözlüğü: Türkçe Terimler

Aerosol :
Bir gaz ortamı içersinde dağılmış çok küçük katı taneciklerden veya sıvı da ...
Aktif bağışıklık :
Antijenlere maruz kaldıktan sonra oluşturulan bağışıklıktır. Doğal aktif ba ...
Antibiyotik :
Bir mikroorganizma tarafından başka bir mikroorganizmayı öldürmek ya da çoğ ...
Antidot (Panzehir) :
Bir zehri etkisiz hale getiren ya da zehrin etkilerini yok eden maddelerdir ...
Antijen :
Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebep olan maddelerdir.
Antikor :
Vücuda giren bakteri ya da toksin gibi antijenlere karşı bağışıklık sistemi ...
Antitoksin :
Vücuda giren bakterilerin ya da başka organizmaların oluşturduğu zehir ya d ...
Antraks (Şarbon) :
Bacillus anthracis adlı bakterinin sebep olduğu,  sığır, koyun, keçi gibi o ...
Aşılama :
Belli bir hastalığa karşı bağışıklık kazandırmak için antikor üretimini baş ...
Bağışıklık :
Belirli bir hastalığa, enfeksiyona ya da herhangi bir biyolojik istilaya ( ...
Bakteri :
Tek hücreli mikroorganizma grubudur.  Bakteriler yeryüzünde ortaya çıkmış i ...
Biyolojik Ajan :
İnsanda, bitkilerde ve hayvanlarda hastalık yapan ya da malzemeye zarar ver ...
Biyolojik Savaş :
İnsan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm, hastalık oluşturmak ve ...
Biyolojik Savaş Ajanı :
İnsan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm, hastalık oluşturmak ve ...
Biyolojik Silah :
Biyolojik ajan içeren ya da yayan silahlardır.
biyolojik tehlike :
İnsan, çevre, hayvanlar ve bitkiler için tehlike oluşturan biyolojik ajan y ...
Biyolojik Yarı Ömür :
Biyolojik bir sisteme giren bir maddenin yarı miktarının doğal süreçlerle y ...
Biyolojik Yıkım :
Organik maddelerin mikroorganizmalarca diğer organizmaların kullanabileceği ...
Botulizm :
Clostridium botulinum adlı bakterinin oluşturduğu Botulinum toksininin sebe ...
Çiçek Hastalığı :
Variola adlı virüsün sebep olduğu bulaşılıcığı çok yüksek akut bir hastalık ...
Ebola virüsü :
Ebola virüsü adını Afrika’daki bir nehirden alan, insanlarda ve insan dışı ...
ELISA :
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay testinin İngilizce kısaltmasıdır. Bu test ...
Endemik (tıp) :
Belirli bir populasyonda, toplumda ya da coğrafik konumda sürekli varolan b ...
Enflamasyon (Tıp) :
Dokuların yaralanmalara, patojenlere veya tahriş ediciler gibi zarar veren ...
Enzim :
Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerde katalizör (kimyasal reaksi ...
Epidemik :
Bir toplumda normalde o toplumda var olmayan bir hastalığın hızla yayılması ...
Etyolojik Ajan :
İnsanda hastalığa sebep olan mikroorganizmalar ya da onların toksinleridir.
Fungus :
Çok hücreli ve tek hücreli olabilen, ortak bir atayı paylaşarak birbirleriy ...
In vitro :
Bu terim, “laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda” anlamına gelmekted ...
In vivo :
Bu terim , “canlının içinde” anlamına gelmektedir. In vivo çalışmalar, bir ...
karantina :
Bulaşıcı hastalık taşıyan ya da taşıma şüphesi bulunan insanları ya da hayv ...
Kolera :
Vibrio cholera adlı bakterinin sebep olduğu akut ve şiddetli ishal ile seyr ...
Kuluçka Süresi :
Patojen ile ilk temastan hastalığın ilk belirtilerinin görünmeye başlamasın ...
Mikroorganizma :
Mikroskobik boyutlardaki herhangi bir organizmaya verilen isimdir.
Mikroskobik :
Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük anlamındadır.
Mutajen :
Bir canlı organizmanın genetik materyalinde değişiklikler meydana getirerek ...
Mutasyon :
Bir canlının genetik materyalinde meydana gelen değişimlerdir.
Organizma :
Canlı bir varlığı oluşturan ve yaşamsal fonksiyonları birlikte çalışarak yü ...
Pandemik :
Bir bölge, ülke ya da kıta gibi çok geniş alandaki nüfusları etkileyecek şe ...
Parazit :
Başka bir canlının üzerinde yaşayarak ona zarar verme pahasına kendisine ya ...
Pasif bağışıklık :
Bir canlı tarafından sentezlenmiş koruyucu antikorların başka bir canlının ...
Patojen :
Hastalık yapan her türlü organizmadır.
Penisilin :
Şarbonun tedavisinde tercih edilen, Penicillium adlı funguslardan elde edil ...
Polimeraz Zincir Tepkimesi (Polymerase Chain Reaction- PCR) :
Belirli bir DNA dizisinin laboratuvar koşullarında hızlı bir şekilde milyon ...
Profilaksi (Tıp) :
Bir hastalığın oluşumunun, hastalığa sebep olan süreçlerin ve hastalığın il ...
Protein :
Canlı organizmaların genel bileşenlerinden biri olan, hücredeki her süreçte ...
Riketsiya :
Bilimsel adı Rickettsia olan hareketsiz, spor oluşturmayan, çevresel koşull ...
Risin    :
Türkçe’de keneotu olarak bilinen Ricinus communis adlı bitkinin tohumlarınd ...
Spor (Bakteriyoloji) :
Bakterilerin oluşturduğu zorlu şartlarda uzun süre hayatta kalabilen direnç ...
Sterilizasyon :
Mikroorganizmaların fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle öldürülerek ortamın ...
Submikroskobik :
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük anlamına gelmektedir.
Tecrit :
Enfekte olmuş insanların ya da hayvanların, enfeksiyonu diğer canlılara bul ...
toksik :
Zehirli anlamına gelmektedir.
Toksik Madde :
Canlı bir organizmada fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları bozarak hasa ...
Toksin :
Bakteri, bitki, mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların ürettiği zehirli ...
Toksisite :
Bir maddenin canlı bir organizmaya zarar verme kapasitesidir.
Veba :
Yersinia pestis adlı bakterinin sebep olduğu enfeksiyona bağlı bulaşıcı ve ...
Vektör :
Patojen taşıyan ve bu patojeni diğer canlılara bulaştıran organizmalardır. 
Virüs :
Canlı hücreler dışında çoğalamayan, sadece protein ve genetik malzemeden ol ...