AFAD Radyolojik ve Nükleer Terimler Sözlüğü: Kısaltmalar

ALARA :
Radyasyon ışınlanmasını belirlenmiş doz limitlerinden olabildiğince az sevi ...
ALI :
Görevi gereği radyasyonlarla çalışanların vücutlarına alınmasına izin veril ...
GM) :
Özel gazla doldurulmuş kapalı bir ortamda, iyon deşarjı yoluyla, iyonlaştır ...
RBE :
Belirli bir biyolojik etkiyi oluşturan 250 kV'luk X-ışını dozunun, aynı etk ...