AFAD Radyolojik ve Nükleer Terimler Sözlüğü: Türkçe Terimler 1

Ağır Metal Ağırlık Faktör Aktiflik Aktivasyon Aktivite Akut Radyasyon Işınlanması Akut Radyasyon Sağlık Etkileri Akut Radyasyon Sendromu Alarm Alfa Aktif Artık Alfa Parçacıkları Alüminyum Eşdeğeri Anne Çekirdek Araştırma Düzeyi Araştırma Reaktörü Artık Isı Ateş Topu Atmosferik Ulaşım Yolu Atom Atom Enerjisi Bağıl Risk Bağlanma Enerjisi Becquerel (Bq) Beklenebilen Olağandışı İşletme Olayları Beta Parçacıkları Birincil Doz Sınırları Biyolojik Yarılanma Süresi Bozunum Sabiti Bölünebilir Madde Curie (Ci) Çalışma Durumu A Çalışma Durumu B Çekirdek Bölünmesi Çekirdek Kaynaşması Çoklu Engel Denetimli Alan Deterministik Sağlık Etkileri Dış Bölge Dış Koruma Kabı Doğal Radyasyon Işınlanması Doğal Uranyum Doğrusal Enerji Aktarılması Doğurgan Madde Doku Arası Tedavi Doku İçi Tedavi Doz Hızı Doz Sınırları Dozimetre Düşük Zenginlikte Uranyum El Ayak Radyoaktif Kirlenme Ölçüm Cihazı Elektromanyetik Radyasyon Elektronvolt (eV) Emniyet Anahtarı Endüstriyel Radyografi Eşdeğer Doz Eşdeğer Doz İndisleri Eşdeğer Doz Şiddeti Etkin Eşdeğer Doz Etkin Eşdeğer Doz Yükü Etkin Kilogram Etkin Yarılanma Süresi Film Dozimetresi Filtre Fisyon Fiziksel Ayırma Fizyon Ürünü Flaş Yanma Foton Füzyon Gama Işını Gecikmiş Sağlık Etkileri Geciktirme Geç Etki Geçici Depolama Geiger Müller Sayacı (GM) Girici Olmayan Radyasyon Girici Radyasyon Gonad Göz Merceği Eşdeğer Dozu Gözetim Gözetimli Alan Gray Güvenilirlik Güvenlik Güvenlik Analizi Güvenlik Analizi Raporu Güvenlik Sınır Değerleri Güvenlik Sistemleri Güvenlikle İlgili Yapılar, Sistemler ve Bileşenler Hata Ağacı Analizi Hava Eşdeğeri Hava Koşulları Faktörü Havada Patlama Havadaki Radyoaktif Kirlilik Hematopoetik Hepa Filtresi Hidrojen Bombası Işınlama Işınlama Şiddeti Işınlanma İkincil Doz Sınırları İkincil Radyasyon İnsan-Sv iyileştirme İyon Çifti İyon Değişimi İyon Değiştiriciler İyon Odalı Cep Dozimetresi İyonizasyon İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon İyonlaştırıcı Radyasyon İzin Verilebilecek Maksimum Radyasyon Dozu İzotop İzotopik Zenginleştirme Kalite Faktörü Karışık Artık Kayıt Düzeyi Kaynak Terim Kaza Işınlanması Kaza Koşulları Kerma Kısa Mesafe Tedavisi Kil Kilo Kişisel Radyasyon Ölçüm Cihazı Kollektif Eşdeğer Doz Korunan Alan Koruyucu Eldiven Koruyucu Engel Koruyucu Giysi Koruyucu Kapsül Koruyucu Önlük Koşullu Gönderme Kritik Grup Kritik Kütle Kritik Organ Kritikalite Kuluçka Süresi Kurşun Eşdeğeri Kütle numarası Lazer Mega Meslek Işınlanması Mikro Mili Müdahale Düzeyi Mümkün Görülen En Önemli Kaza Nano Normal İşletme Normal Olmayan İşletme Nötron Nötron Kaynağı Nötron Zincirleme Reaksiyonu Nükleer Güç Santralı Nükleer Kaynak Madde Nükleer Madde Nükleer Madde Sayımı Nükleer Maddenin Önemli Miktarı Nükleer Patlama Nükleer Reaktör Nükleer Silah Nükleer Silah Döküntüleri Nükleer Tesisler Nükleer Tıp Nükleer Yakıt Nükleer/Radyolojik Ajan Nüklit Olasılıklı Risk Değerlendirilmesi Olay Ağacı Analizi Ortalama Ömür Ortalama Serbest Yol Ölçüm Aleti Ölümcül Radyasyon Dozu Özel Bölünebilir Madde Özgül Aktivite