Haritacılık Terimleri Sözlüğü: Kısaltmalar

AMS :
ABD'nde haritacılıkla uğraşan resmi bir kuruluş.
ANSI :
ABD'de standart belirleme faaliyetlerinin ulusal koordinatörü olan ve stand ...
AVHRR :
Bulut, su yüzeyi ve kara sıcaklığını belirlemede ve vejetasyon uygulamaları ...
DCW :
Bk.digital (sayısal) alet.
DIGEST :
Sayısal coğrafi bilgi değişim standardıdır.
DIN :
Mekanik, mühendislik ve bilimsel amaçlı ürünlerin standardizasyonda, fotogr ...
DMA :
Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtası ve tüm dünya ülkelerine ve coğr ...
DMS :
İngiltere'ye ait yurtiçi ve bazı yurtdışı bölgelere, ülkelere ve coğrafi al ...
ED50 :
Başlangıç noktası Almanya Potsdam’da olan datum. çok sayıda ulusal sistem, ...
EROS :
ABD'nin Yer Kaynakları Gözleme Sistemi ve Uydusu.
EROS :
ABD'nde İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen, Kullanıcı Servis ve Satış ...
ERT) :
İlk topografik uygulama amaçlı uzaktan algılama uydusu olan Landsat-1, 2 ve ...
ETRF :
Avrupa Yersel Referans Ağı.
FACC :
Detay ve öznitelik kodlama standardını içeren sözlük.
FCC :
Tek veya çok ürüne yönelik veritabanlarında, her veritabanı için gereksinme ...
GNSS :
Navigasyonu destekleyen gps, Glonass ve diğer sistemleri dahil eden bir Avr ...
GRS80 :
1979’da Canberra, Avusturalya’da Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğini ...
HRV :
SPOT uydu sistemlerinde kullanılan, pankromatik (P) ve multispektral (XS) g ...
IGS :
Bir çok sivil kurum tarafından oluşturulmuş, sabit gps istasyonları ağı işl ...
ITC :
Hollanda'da, fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, sayı ...
MDEV :
Düşey Engel Verileri (VOD, Vertical Obstruction Data ), Sayısal Detay Anali ...
MSDS :
İngilz Askeri Ölçme Dairesi tarafından üretilen verilere ilişkin özel bir v ...
MSS :
Uzaktan algılamada kullanılan çok bantlı tarayıcı sistemi.
MSS :
Bk.çok bantlı tarama sistemi.
NAD27 :
ABD ve komşu ülkelerdeki jeodezik konumları tanımlayan datum. 1927’ye kadar ...
NAD83 :
1927 datumunun yerini alan jeosentrik olan ve GRS80 parametrelerine dayanan ...
NASA :
Kuzey Amerika Uzay Merkezi.
NIMA :
Önceki adı "Defense Maping Agency (DMA)" olan, Amerikan Ulusal Görüntü Kıym ...
RBV :
Uzaktan algılama sistemlerinde kullanılan televizyon görüntüleri şeklindeki ...
SAR :
Görüntü oluşturmak için optik veya sayısal olarak işlenebilir film veya tey ...
SAR :
İlk olarak 1960 yılında imal edilen, antenin gerçek boyunu uzatmadan sinyal ...
SLAR :
İlk olarak 1954 yılında imal edilen ancak 1960'da literatüre geçmiş olan ve ...
TG99A :
Türkiye Jeoidi-1999A.
TTGA :
Jeodezik, jeofizik ve jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılan, yüksek doğ ...
TUD54 :
Bk.Türkiye Ulusal Yatay Yontrol Ağı.
TUDES :
Düşey kontrol ağının başlangıcını (düşey datum) belirlemek amacıyla işletil ...
TUDKA :
Ülke boyutunda karayolları boyunca 1-2km aralıklarla işaretlenen ve ortomet ...
TUSAGA :
Türkiye Sabit GPS İstastasyonları Ağı. jeodezik ve jeodinamik amaçlarla kul ...
TUTGA :
WGS84 koordinat sisteminde, 1998.0 zaman noktasında, her noktasında enlem, ...
USGS :
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeolojik Araştırma Kurumu.
WGRS :
İzdüşümden bağımsız olarak enlem ve boylam taksimatlı tüm harita ve planlar ...
WGS :
Dünyanın şekil ve büyüklüğünü, dünyanın ağırlık merkezine göre ağ noktaları ...
WMED :
Minimum, maksimum ve ortalama arazi yüksekliklerini içeren bir DMA veritaba ...