Sigortacılık Terimleri Sözlüğü : İngilizce Terimler

ACCOUNTING YEAR :
Sigorta poliçesinin yürürlüğe girdiği tarih göz önüne alınmaksızın, o poliç ...
ACT OF GOD :
İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen, deprem, yıldırım, k ...
ACTUAL TOTAL LOSS :
Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden biri ...
AGREED VALUE - VALUED POLICY :
Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortalı ile sigortacı tarafından, üz ...
ALL RISKS :
Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçi ...
ASSIGNMENT :
Poliçe üzerindeki yasal hakların devridir. Bir kişinin sigorta yaptırabilme ...
ATTACHMENT DATE :
Sigorta teminatının yürürlüğe girdiği tarihtir. Bazı branşlarda sigortanın ...
BENEFICIARY :
Sigortadan faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildi ...
CERTIFICATE OF INSURANCE :
Sigorta şirketi tarafından düzenlenerek sigortalıya verilen ve sigorta sözl ...
CLAIM :
Sigorta poliçesi kapsamında olan bir riskin neden olduğu ziya veya hasarın ...
CLAUSE :
Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındak ...
COMMISSION :
Sigorta şirketlerinin, prim üretimi başta olmak üzere sigortacılık ile ilgi ...
COMPULSORY INSURANCE :
Kişilerin üçüncü şahıslara karşı sorumlu olması durumunda, üçüncü şahısları ...
CONCURRENT CAUSE :
Birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve hasarın oluşumuna ayrı ayrı ...
CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS :
Sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu, h ...
COVER - COVERAGE :
Sigorta konusu olan şeyin kısmen veya tamamen hasarlanması durumunda, hasar ...
COVER NOTE :
Sigorta şirketi tarafından düzenlenen ve teminatın varlığının delili olarak ...
damage :
Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki hasarı veya kişinin gerek bedeni, ...
DEDUCTIBLE :
Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder ...
EX GRATIA :
Sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı ...
EXCESS OF LOSS :
Bir reasürans anlaşması türüdür ve reasürör, sigortacının yazmış olduğu işl ...
EXPIRY DATE TERMINATION :
Sigorta sözleşmesinin her iki taraf ve üçüncü şahıslar bakımından artık geç ...
INCURRED BUT NOT REPORTED :
Sigorta muhasebesi açısından oldukça önemli bir kavramdır. Belli bir dönem, ...
INSURABLE RISK :
Bir tehlikenin sigortacı açısından sigorta edilebilme ölçüsüdür. Hasara ned ...
INSURANCE FRAUD :
Kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmek amacıyla sigorta şirketini ...
INSURANCE PERIOD :
Sigortacının teminat kapsamındaki tehlikeler nedeniyle meydana gelmesi muht ...
insurance policy :
Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal deli ...
KONJENITAL :
Doğum ve doğum öncesinde (anne karnında) var olan kusur ve/veya hastalık.
LOSS PREVENTION :
Meydana gelmesi muhtemel hasarın nedenlerini araştırarak, bu nedenleri orta ...
LOSS RATIO :
Ödenmiş ve muallâk hasarlar toplamının kazanılmış prime olan oranıdır. Anca ...
MORTALITY TABLES :
Bir ülkenin toplam nüfusunun gözlemlenmesi suretiyle elde edilen sonuçların ...
NET EARNED PREMIUM :
Hesap yılının birinci gününden itibaren sigortacı tarafından düzenlenmiş po ...
OUTSTANDING LOSS :
Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin ola ...
PARTIAL LOSS - PARTICULAR AVERAGE :
Sigorta konusu olan şeyin, adından da anlaşılacağı üzere kısmen hesaplanmas ...
PARTICULAR CONDITIONS :
Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının ...
PREMIUM :
Herhangi bir riske ilişkin olarak, sigortacının vermiş olduğu teminata karş ...
PROPOSAL FORM :
Sigorta edilecek riskin her yönüyle belirlenmesi amacıyla, sigortacı tarafı ...
REMOTE CAUSE :
Uzak sebebi yakın sebepten ayıran tek fark zaman faktörüdür. Hâkim ve belir ...
SOLVENCY MARGIN :
Bir sigorta veya reasürans şirketinin varlık değerinin yükümlülüklerini kar ...
SUBJECT MATTER OF INSURANCE :
Kaybedilmesi veya hasarlanması halinde, üzerinde menfaat sahibi kişi/kişile ...
SUM INSURED :
Teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü ...
UNDER WRITING :
Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şart ...
UNDERWRITING YEAR :
Poliçenin düzenlendiği yıldır. Sigorta muhasebesi bakımından önem taşımakta ...