açık deniz mukavelesi

açık deniz mukavelesi (Lloyd Open Form (LOF)) (LOF)

Kurtarma Yardım Sözleşmesi kapsamında kullanılan, "kurtarma yoksa mükâfat yoktur" esasına dayanan ve kurtarma mükâfatının bilahare belirlendiği sözleşme.