adres komisyonu (address commission)

Navlun mukavelelerinde konşimentonun imzalanmasında kiracıya tanınan navlun ücretindeki indirim.