algoritma

algoritma (algorithm)

Bir problemin çözülmesi için takip edilecek adımların ifadesi veya belirli kurallara bağlı olarak, ardıl, ardışık ve aşamalı, kolay ve kontrollu hesap işlemi.

algoritma

Bir amacı gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkmış, tanımlı mantıksal veya matematiksel kural setleri.