amatör denizci belgesi

amatör denizci belgesi (certificate of competence for operators of pleasure craft (ADB)) (ADB)

2,5-24 metre arasındaki özel tekneleri kullanan kişilere verilen belge.