ayarlama

ayarlama (adjust, adjustment, set)

1.fotogrametrik veya jeodezik herhangi bir ölçme aleti ve makinalarda alınmak istenilen sonuca göre değiştirilen düzen ve düzeltme işlemi veya bir ölçme aletinin doğruluğunu ayarla yoklayarak, gerekirse düzeltme, ayarlama ve düzenleme eylemi. 2.gösterge ve benzeri cihazların gerektiği gibi ve düzenli olarak çalışmasını mekanik olarak sağlama, alınmak istenilen sonucu elde edebilmek için değiştirilen düzeni yoluna koyma işlemi, kısaca, ayar ve düzenleme eylemi. 3.elde edilmek istenilen incelik, doğruluk ve sonuca göre değiştirilen düzen ve bu düzene erişmek için yapılan işlemlerin tümüne birden verilen isim.