deneme yükü

deneme yükü (proof load (PL)) (PL)

Kullanım için kabul edilmeden önce örneğe uygulanan, önceden saptanmış ve servis yükünden daha büyük yük.