DENİZ KİRLİLİĞiNİ İZLEME PROGRAMI (Marine Pollution Monitoring Programm) MARPOLMON

Deniz Kirliliği Sözleşmesi'nin bir uygulaması.