genel telsiz operatörü

genel telsiz operatörü (general radio operator (GOC)) (GOC)

Uluslararası Telsiz Tüzüğü (İTÜ\ RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) yeterlik belgesi olanlar.