haybaci

haybaci (back the capstan)

Demir ırgatını çalıştırmak suretiyle demir zincirini denize vermek.