iğnecik

iğnecik (bearing pintle)

Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve dişi olarak konmuş olan menteşe.

iğnecik

Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için erkekli ve dişili çift menteşe.