katamaran

katamaran (catamaran)

1) Hint Denizi ve Çin Denizi'nde yerlilerin kayıklarının iki tarafında dengeyi sağlamak için bulundurulan yüzer cisimler.


2) Birbirine bitişik iki tekneden oluşmuş çift karinalı tekne.