kısa mesafe telsiz operatörü (KMT)

kısa mesafe telsiz operatörü (KMT) (shortrange radio operator) (KMT)

SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS siste