ödül (award)

Kurtarılan gemiden kurtarma hizmeti karşılığı alınan ücret.