sancak alabanda

sancak alabanda (hard a starboard)

Dümenin sancak tarafa doğru en çok basılabilmesi için verilen emir.

sancak alabanda

Dümenin sancak tarafa azami olarak basılması için verilen emir.