selviçe

selviçe (running, rigging)

Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar.