serdümen

serdümen (helmsman)

Dümeni tutan, gemiye yön veren gemici