simsarlık ücreti

simsarlık ücreti (brokerage)

Broker'ların navlun ücreti üzerinden alınan pay.