SÜZÜLME

SÜZÜLME (Infiltration)

Yüzeyden akan suyu toprağın soğurması; toprağın suyu akarsulara ve yüzey akıntılarına aşamalı olarak bırakan bir depo gibi işlev görmesine olanak sağlayan süzülme [sızma] süreci.

SÜZÜLME (Percolation)

Bir akışkanın doygun olmayan bir ortam içinde yerçekimi etkisiyle akımı. Örneğin; topraktaki su akımı.