tahmin

tahmin (forecast)

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübi yani ampirik, matematiksel veya olasılık yöntemleri kullanarak öngörüde bulunma faaliyeti

tahmin (prediction)

Bk.kestirme.

tahmin (forecast)

Gelecekte oluşacak bir olayın meydana gelmesiyle ilgili istatistiksel tahmin veya kesin ifade.