takvim ayı (calender month)

Zaman mukavelelerinde kiralanan gemiler için 30 gün olarak belirlenen süre.
Bir yıl süresinin yaklaşık olarak 12'ye bölünmesiyle elde edilen parça. takvim yılı, süre olarak 28-31 ortalama güneş gününden ibarettir.