tekne imal yeri

tekne imal yeri (boat manufacture location)

Ahşap yat imalatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu 75 metreye kadar ve İTDK tarafından inceleme sonucuna göre kara ve denizdeki fiziksel şartların uygun bulunması halinde 125 metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan kıyı veya sahil şeridi veya karadaki teknik ve sosyal altyapılara sahip tesis.