toplak

toplak (alcore)

Başlangıçta dereyi besleyen suların toplandığı oyuk.