eng

SABAK Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
akreditasyon :
Belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü sta ...
Ara Rapor :
Programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar boz ...
Ara Ziyaret :
Programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar boz ...
Değer Yaratma :
SABAK değerlendirme takımları sağlık bilimleri eğitiminin ve değe ...
değerlendirme :
Ölçüte ilişkin değerlendirme, ölçüm sonucu elde edilen verilerin ...
Değerlendirme Ölçütleri :
SABAK tarafından yapılacak program değerlendirmelerinde kullanıla ...
Dış Değerlendirme :
SABAK’ın kendi iç denetimlerine ilave olarak en fazla 5 yıl arayl ...
Disipline Özgü Ölçütler :
Öngörülen bir sağlık bilimleri alanındaki eğitim planına yönelik ...
Eğitim Amaçları :
Sağlık bilimleri program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmel ...
Eğitim Komitesi :
Sağlık eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu i ...
eksiklik :
SABAK değerlendirme ölçütlerinden birinin program tarafından sağl ...
Etik Davranış :
SABAK çalışanlarının ve gönüllülerinin paydaşlara karşı sorumlulu ...
Genel Ölçütler :
Değerlendirilen SBF programının sağlaması gereken ölçütler olup y ...
Gözlemciler :
Gerekli durumlarda, SABAK üyeleri, değerlendirici adayları, yurt ...
Hizmet Odaklılık :
SABAK çalışanlarının ve gönüllülerinin hizmet verdiği tüm kurumla ...
İşbirlikleri Geliştirme :
Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında p ...
Kanıt Göster :
Akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde eksikli ...
Kanıt Gösterle Uzatma :
Kanıt göster kararında belirtilen yetersizlikleri gidermek üzere ...
kaygı :
SABAK değerlendirme ölçütlerinden birinin program tarafından hale ...
Kredi :
Bir kredi, yarıyıl boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir s ...
ölçme :
Programın eğitim amaçlarına erişim düzeylerini saptamak üzere çeş ...
Program Çıktıları :
Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken ...
Program Değerlendiricileri :
Sağlık bilimleri eğitiminde önemli düzeyinde deneyimli, değerlend ...
Program Değerlendirme Takımları :
Bir takım başkanı ve program değerlendiricilerinden oluşan, akred ...
Programa Özgü Ölçütler :
Genel ölçütlere ek olarak öğretim programı konuları ve öğretim ka ...
Raporla Uzatma :
Ara rapor kararında belirtilen zayıflıkları gidermek üzere kurum ...
Sonlandırma :
Genellikle bir kurumun kapatılma kararı alınan bir programının ak ...
Sonraki Genel Değerlendirme :
Programın uygulanan ölçütlere tam uyduğunu gösteren kararı ifade ...
Sürekli Öğrenme :
Sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle SABAK, hem kendi ...
Şeffaflık Ve Hesap Verebilme :
SABAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta ol ...
Takım İçi Tutarlılık :
Bir kurumun değişik programlarını değerlendiren takımda, bu progr ...
Takımlar Arası Tutarlılık :
Bir değerlendirme döneminde farklı kurumlarda yapılan program değ ...
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı :
Bir eğitim programının eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebi ...
Yıllar Arası Tutarlılık :
Bir ölçütteki benzer yetersizliklerin değerlendirmesi, bu yetersi ...
Zayıflık :
SABAK değerlendirmesinde kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili ...
Ziyaretle Uzatma :
Ara ziyaret kararında belirtilen zayıflıkları gidermek üzere kuru ...