eng

Sahil Güvenlik Denizcilik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abaşo :
Alt ve aşağı Abaşo Gabya yelkeni.
abli :
Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar.
aborda :
Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması.
abosa :
Bosaya vur manasında kullanılan bir terim. Hisa edilmekte olan bi ...
abramak :
Kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstünden gelmek.
Açıkta Eylenmek :
Bir teknenin sahilden veya iskeleden yada limandan açıkta bekleme ...
admiralti demiri :
Çiposu kollarına dik ve hareketli eski sistem bir demir cinsi.
aganta :
Hisa veya laçka edilmekte olan halat veya vira veya ayboci edilme ...
Ağız Kuşağı :
Armuz kaplamanın en üst sırası (bindirme kaplamanın da).
alabanda :
Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması.
Alabura :
Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi.
alama kürek :
Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için verilen komut.
Alamatra :
Karadeniz'de imal edilen balıkçı teknesi.
alarga :
Açıkta demektir. Alargada bekle, alargada dur, İtalyanca largo: A ...
Alay Sancağı :
İşaret sancakları ile donatılmaya, alay sancaklarının çekilmesi d ...
alberaber :
Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuta.
alesta :
Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek, Alesta tramola Tramol ...
altabaşo :
Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır.
amora yakası :
Dört köşe bir yelkenin alt ve ön tarafındaki yakaKarula yakası.
ana güverte :
Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi.
ana omurga :
Gemilerin en üst kısmında, kasara güvertelerin altında bulunan ve ...
anele :
Hareketli demir halka
anele bağı :
Aneleye yapılan bir çeşit bağ
apazlama :
Kemere istikametinden gelen rüzgar Yelken seyri
apiko :
Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu va ...
arma :
Sabit donanım Direkçarmıhları, istralyalar
Armuz :
Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi Armuztutma ...
arya :
Yelkenin, sancağın veya çubukların aşağıya indirilmesi Arya sanca ...
Aşırtma Praçera Yelken :
Kavançalı seren yelkeni
aşoz :
Kaplama tahtaları için omurga ve bodoslamalar açılan oyuklar.
avara :
Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden ayrılması, Avara et ...
Ayboci :
Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi.
ayı bacağı :
Yelkenlerin farklı kontralarda açılması, Pupa seyir.
aynalık :
Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu ...
aynalık tahtası :
Bir teknede kıç taraftaki havuzda otururken arkaya dayanmak için ...
baba :
Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biç ...
babafingo :
Yelkenli bir teknede eğer direk üç kısımdan ibaret ise; en üsttek ...
badarna etmek :
Bir halatın aşınmaması için üstünün halat veya koruyucu bir malze ...
bakla :
Zincirin bir halkası
balon-usturmaça :
Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi dolduru ...
Bandra :
Milliyeti gösteren sancak
barbarişka :
Tututlmakta olan bir halatın kaymaması için yapılan bir bağ çeşid ...
Bastina :
Palangalarda kullanılan bir nevi dilli makara, Karnıyarık bastika
baston :
Ana cıvadranın üzerinde ileriye doğru uzatılmış çubuk
Baş :
Bir teknenin ön ve ileri kısmı
baş bodoslama :
Omurganın baş tarafından teknenin başını meydana getirmek için yu ...
baş kasara :
Genellikle gemilerdeki baş tarftaki yüksek kısım.
baş omuzluk :
Kemere ile baş bodoslama arasındaki yuvarlak kısım
Baş Parima :
Bir botun baş üzerindeki analeye bağlanmış kısa halatı
Başlı :
Baştarafın kıça nazaran daha batık olması
baştankara etmek :
Tekneyi bir sahile beya kumsala baş taraftan oturtmak veya yanaşt ...
Başüstü :
Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platf ...
bermuda arma :
Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş arma tipi, Ma ...
bindirme kaplama :
Armuz kaplamanın biribir üzerine konularak yapılma şekli, Bama ti ...
bita :
Gemi veya yelkenli gemilerde halatların veya yelkenlerin iskotala ...
bocurum :
Yelkenli teknelerde kıç bodoslama / kıç aynalık üzerinde bulunan ...
borda :
Su kesiminden yukarıda kalan kısım
Borda Feneri :
Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yakılan 112,5 açılı fener
borda iskelesi :
Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alabura ...
Bosa :
Demir loçaya oturduktan veya zincire yeteri kadar kaloma verildik ...
Boş Alamak :
Gevşek bir halatı germek için fazlasını çekmek
Boş Vermek :
Halatı kaçırmak
branda :
Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve ge ...
bumba :
Yan yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan bir cins se ...
burgata :
Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü
Bükün :
Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmes ...
camadan :
Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi.
camadan bağı :
Bu küçültmeyi yapmada kullanılan bir bağ çeşidi.
Camadan Kamçısı :
Yelkenleri camadana vurmak gerektiğinde, camadana vurulacak camad ...
Cankurtaran Simidi :
Denize düşenleri kurtarmak için çok hafif ve yüzer maddeden yapıl ...
ceviz :
Halatların ucuna tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins ...
cıvadra :
Teknenin baş tarafında dışarıya doğru eğik olarak uzanan sabit se ...
cunda :
Uç demektir. Direk cundası, seren cundası, bumba cundası. Cunda y ...
çalım :
Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesi ...
çamçak :
Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kep ...
Çarmık :
Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel hal ...
çene :
Omurga ile bodoslamamın birleştiği köşe.
çıma :
Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı.
Çımariva :
Personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi.
Çipo :
Özellikle admiralti demirinde bedenin üst kısmından anelesinin al ...
çördek yakası :
Seren yakalarının geriye bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki e ...
çubuk :
Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler.
dabılbatım :
Gemilerin karinası yırtıldığında teknenin su almaması için postal ...
deniz demiri :
Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan teknenin dalgalara borda ver ...
Deste Etmek :
Halatın veya zincirin iyice gerilmesi.
dingi :
Tek çifte kürekle hareket eden 9 kadem boyundaki tekne. Dingi yer ...
Direk Fistanı :
Suların içeriye girmemesi için direğin güverteden geçtiği ıskaçan ...
Dirisa Etmek :
Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek
Doblin :
Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım.
Doblin Almak :
Vermek, Tutmak Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bord ...
döküntü :
Deniz yüzeyine yakın kayalık kümeler
Döşekli :
Altı düz olan tekne
dümen :
Gemiyi istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılmış ol ...
dümen başlığı :
Yeke evini kuşatmak - kuvvetlendirmek için dümen şaftının etrafın ...
dümen bodoslaması :
Bakınız: kıç bodoslama
dümen boğazı :
Dümen yelpazesinden yukarıda kalan kısım
dümen dolabı :
Dümen yekesine bağlı mekanizmasını çevirebilmek için yapılmış ola ...
dümen donanımı :
Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halat mekanizma, ...
dümen yelpazesi :
Dümenlerin, dümen boğazlarından aşağıda olan yassı kısımları.
dümen zaviyesi :
Dümen yelpaze sathının omurga ile yapmış olduğu açı