affin transformasyonu

affin transformasyonu (affine transformation)

Bk.affin dönüşümü.